Information om personuppgiftsbehandling

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är för att kunna koppla dina idéer och bidrag till dig som individ samt för att kunna kontakta dig gällande dessa.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är berättigat intresse. Dina uppgifter kommer endast att användas för ovan nämnda syfte och kommer att sparas 3 år. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Idea Hunt. Du kan läsa mer om Idea hunts hantering av personuppgifter här: https://ideahunt.io/gdpr/

Personuppgiftsansvarig är Tekniska verken i Linköping AB. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@linkoping.se. Du kan läsa mer om dina rättigheter som registrerad på https://www.tekniskaverken.se/integritetsskydd/”